Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Bewaar deze bijsluiter. Misschien heft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.


Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Picoprep is een poeder dat natriumpicosulfaat bevat, een laxeermiddel dat werkt door de activiteit van de darmen te vergroten. Dit middel bevat ook magnesiumcitraat, een ander soort laxeermiddel dat werkt door vocht vast te houden in de darmen en op die manier een reinigend effect te krijgen.

Dit middel wordt gebruikt bij kinderen vanaf 1 jaar, jongeren en volwassenen om de darmen te legen voor een röntgenonderzoek, een endoscopie of een operatie.


Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • u bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6
 • uw maag heeft een verminderd vermogen zich leeg te maken (maagretentie)
 • u heeft zweren in uw maag of darmstelsel
 • u heeft ernstige nierproblemen
 • u heeft een blokkade in uw darmen of een gaatje in uw darmen
 • u voelt zich ziek of u bent ziek
 • u heeft een aandoening die een buikoperatie noodzakelijk maakt, zoals een ontsteking aan de blinde darm
 • uw arts heeft u verteld dat u lijdt aan congestief hartfalen (het hart is niet in staat om het bloed goed door het lichaam te pompen)
 • u heeft een actieve ontstekingsaandoening aan uw darmen zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa
 • uw arts heeft u verteld dat u teveel magnesium in uw bloed heeft
 • u bent erg dorstig of heeft een ernstig tekort aan vocht in uw lichaam
 • uw arts heeft u verteld dat uw spieren zijn beschadigd waardoor de spierinhoud in uw bloed terechtkomt
 • u heeft één van de volgende aandoeningen:
  • ileus (blokkade van de darmen of het onvermogen van de darmen om de normale darmbewegingen te kunnen maken)
  • toxisch colitis (beschadiging van de darmwand)
  • toxisch megacolon (sterk opgezwollen dikke darm) Bij deze aandoeningen is de beweging van de darminhoud verminderd of verhinderd. Symptomen zijn misselijkheid, braken, diarree, buikpijn, gevoeligheid of zwelling, koliekpijn (hevig krampende buikpijn) en koorts.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • als u pasgeleden een buikoperatie gehad
 • als u een hartaandoening of nierproblemen heeft
 • als u een ontstekingsaandoening aan uw darmen heeft zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa
 • als u jonger bent dan 18 jaar, als u bejaard bent of een zwakke lichamelijke gezondheid heeft. U moet er zeker van zijn dat u een voldoende hoeveelheid vocht en zouten drinkt tijdens de duur van de behandeling
 • als u Picoprep neemt voorafgaand aan een darmoperatie

Als één van deze situaties op u van toepassing is, of als u twijfelt, neem dan contact op met uw arts voordat u Picoprep inneemt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Picoprep nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Het is vooral van belang uw arts in te lichten als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Bulkvormende laxeermiddelen zoals vezels
 • Geneesmiddelen op recept die via de mond worden ingenomen, vooral als deze regelmatig moeten worden gebruikt. Hun effect kan namelijk veranderen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de pil, antibiotica, geneesmiddelen tegen suikerziekte, ijzer, penicillamine of geneesmiddelen tegen epilepsie. Deze geneesmiddelen moet u minimaal 2 uur voor en niet vroeger dan 6 uur na inname van Picoprep gebruiken.
 • Geneesmiddelen op recept die de water en/of zouthuishouding in uw lichaam kunnen beïnvloeden zoals plastabletten, steroïden, lithium, digoxine, middelen tegen een depressie, carbamazepine of middelen tegen psychische aandoeningen.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Picoprep heeft geen effect op de rijvaardigheid of het gebruik van machines. U moet echter wel zorgen dat u snel toegang heeft tot een toilet na inname van iedere dosis totdat het effect is verdwenen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Ieder sachet bevat 5 mmol (of 195 mg) kalium. U moet met uw arts overleggen als u nierproblemen heeft of op een dieet met gecontroleerde kaliuminname staat. Dit geneesmiddel bevat ook lactose. Als u verteld is door uw arts dat u lijdt aan een intolerantie voor bepaalde suikers moet u contact opnemen met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.


Hoe gebruikt u dit middel?

Picoprep is een poeder dat natriumpicosulfaat bevat, een laxeermiddel dat werkt door de activiteit van de darmen te vergroten. Picoprep bevat ook magnesiumcitraat, een ander soort laxeermiddel dat werkt door vocht vast te houden in de darmen en op die manier een reinigend effect te krijgen. Picoprep wordt gebruikt om de darmen te legen voor een röntgenonderzoek, een endoscopie of een operatie.

 

Download de bijsluiter in pdf formaat