Zoals elk geneesmiddel kan Picoprep bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Er zijn geïsoleerde gevallen geweest van hevige, lang aanhoudende buikpijn bij patiënten wat een aanwijzing kan zijn van een ernstige aandoening waarbij spoedeisende medische hulp nodig is en geïsoleerde gevallen van een ernstige overgevoeligheidsreactie die kan leiden tot ademhalingsproblemen.
Er zijn ook geïsoleerde gevallen gemeld van niet-ernstige zweren in de dunne darm.

In het geval van een overgevoeligheidsreactie of een hevige, lang aanhoudende buikpijn moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts.


Bijwerkingen die vaak voorkomen

Vaak (betreft minder dan 1 op de 10 maar meer dan 1 op de 100 patiënten):

  • Hoofdpijn
  • Misselijkheid
  • Proctalgia (pijn aan de anus)

Bijwerkingen die soms voorkomen

Soms (betreft minder dan 1 op de 100 maar meer dan 1 op de 1000 patiënten):

  • Huiduitslag en/of jeuk
  • Braken en ernstige diarree kunnen leiden tot uitdroging met hoofdpijn en verwardheid wanneer onvoldoende vocht en zouten worden vervangen
  • Buikpijn
  • Braken
  • Lage natrium,- of kalium bloedspiegels (hyponatriëmie of hypokaliëmie) met of zonder bijbehorende toevallen. Toevallen zijn af en toe gemeld bij patiënten met epilepsie.

Bijwerkingen waarvan de frequentie van voorkomen niet bekend is

Andere bijwerkingen waarvan de frequentie van voorkomen niet bekend is:

  • Zeer regelmatige, dunne ontlasting of diarree kan voorkomen, wat ook het klinisch effect moet zijn. Als de snelle stoelgang echter een probleem wordt of u zich zorgen maakt erover, neem dan contact op met uw arts.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

DOWNLOAD HIER VOOR BIJWERKINGEN DE VOLLEDIGE BIJSLUITERTEKST in pdf formaat