Picoprep

U heeft Picoprep voorgeschreven gekregen omdat uw darmen leeg/schoon moeten zijn voor een onderzoek. Hieronder vindt u meer informatie over Picoprep en het gebruik van Picoprep.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De meest voorkomende bijwerkingen (komt voor bij minder dan 1 op de 10 mensen) zijn hoofdpijn, misselijkheid en proctalgia (pijn aan de anus).

U kunt de volledige lijst met bijwerkingen vinden in de bijsluiter onder de rubriek 'Downloads'.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.